PESTSZENTIMREI GYÖNGYSZEM ÓVODA  HONLAPJA

A tevékenység központú Nevelési Program a gyermeki önállóságot, kezdeményezőkészséget, döntési képességet fejleszti. A gyerekek sokszor választhatnak a felkínált tevékenységek közül.

 

Célunk: a társas és közösségi tevékenységek által az életre nevelés. Az óvodások a nap java részét az óvodában töltik, ahol a lehetőségekhez mérten önállóan és szabadon tevékenykednek. A számukra felkínált tevékenységek közül választhatnak, ami maga után vonja a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség, döntési képesség fejlődését. Ilyen lehetőséget jelent számunkra a Tevékenység Központú Nevelési Program, céljaival, feladataival. A tevékenység-központú nevelés olyan képességek fejlesztését jelenti, amelyek a társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyermekek képességeinek fejlesztését élményre épülően, a játékban, természetes élethelyzetekben, tevékenykedés közben kívánjuk megoldani, kötetlen formában, de a nagycsoportban nem zárkózunk el a kötött foglalkozásoktól sem. Törekszünk arra, hogy minden gyerek részesüljön egyéni bánásmódban, és fizikailag, pszichikailag és értelmi képességei terén éretten léphessen iskolába.

A testület tagjai nyitottak az új dolgok iránt. Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok öntevékenyek, színes egyéniségek, ami tükröződik csoportjuk életében is.

 

 

TARKA-BARKA Tagóvoda elérhetőségei

Cím: 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55

Telefon: +36-1/294-6568

Gyöngyszem óvoda - Minden jog fenntartva© 2017 Designed by 2i.hu