Letölthető nyomtatványok

 

 

 

Kérelem ingyenes étkezéshez

 

EBÉDBEFIZETÉS 2017

A befizetések minden hónapban

CSÜTÖRTÖKÖN és HÉTFŐN

délelőtt 7 órától 13 óráig történnek a Vezér utcai óvodában!

 

Időpontok:    –  befizetési időszak

Január: Február: Március: Április: Május: Június: Július: Augusztus: Szeptember: Október: November: December: 12, 16 9, 13 9, 13 6, 10 11, 15 8, 12 13, 17 10, 14 14, 18 12, 16 9, 13 7, 11 

2018 Ebédbefizetés

Január:               11, 15

 

PESTSZENTIMREI GYÖNGYSZEM ÓVODA HONLAPJA
A tevékenység központú Nevelési Program a gyermeki önállóságot, kezdeményezőkészséget, döntési képességet fejleszti. A gyerekek sokszor választhatnak a felkínált tevékenységek közül. Célunk: a társas és közösségi tevékenységek által az életre nevelés. Az óvodások a nap java részét az óvodában töltik, ahol a lehetőségekhez mérten önállóan és szabadon tevékenykednek. A számukra felkínált tevékenységek közül választhatnak, ami maga után vonja a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség, döntési képesség fejlődését. Ilyen lehetőséget jelent számunkra a Tevékenység Központú Nevelési Program, céljaival, feladataival. A tevékenység-központú nevelés olyan képességek fejlesztését jelenti, amelyek a társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyermekek képességeinek fejlesztését élményre épülően, a játékban, természetes élethelyzetekben, tevékenykedés közben kívánjuk megoldani, kötetlen formában, de a nagycsoportban nem zárkózunk el a kötött foglalkozásoktól sem. Törekszünk arra, hogy minden gyerek részesüljön egyéni bánásmódban, és fizikailag, pszichikailag és értelmi képességei terén éretten léphessen iskolába. A testület tagjai nyitottak az új dolgok iránt. Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok öntevékenyek, színes egyéniségek, ami tükröződik csoportjuk életében is.
HÍREK
NAPTÁR
Látogass el Facebook oldalunkra

Nevelés nélküli munkanapok, Nyári zárás

 

2017. április 13. (csütörtök)

2017. június 9. (péntek)

2017. augusztus 25. (péntek)

 

Óvodánk nyári zárása

Június 26 - Július 23-ig tart

Aki ezen időszak alatt gyermeke elhelyezéséről nem tud gondoskodni, és szeretné az ügyeletes Zöld Liget Óvodát igényebe venni, kérem jelentkezzen az óvodavezetőnél személyesen vagy telefonon.

Gajdosné Szabó Anita (Óvodavezető) Tel.: 06-1-630-8188

Nyílt nap, beiratkozás

 

Kedves szülők!

Óvodánkban 2017. április 27-én csütörtökön 9-12 óráig nyílt napot tartunk leendő új óvodásaink részére.

Szeretettel várunk minden érdeklődő családot!

 

Beíratás időpontja: 2017. május 2-4 8:00-17:00 óra között!

 

 

TARKA-BARKA Tagóvoda elérhetőségei Cím: 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55 Telefon: +36-1/294-6568
TARKA-BARKA Tagóvoda dolgozói Baranyiné Kispál Zsuzsanna – óvodapedagógus, tagóvoda vezető – Csibe csoport Fodorné Kun Lídia – dajka - Gézengúzok csoport Hortig Zoltánné – konyhás Kocsisné Hódos Andrea – gondozó, takarító Lapuzsán Tiborné – dajka - Csibe csoport Losonczi Genovéva – pedagógiai asszisztens Szunyog Kitti - óvodapedagógus - Gézengúzok csoport Szadlo Józsefné - óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős - Gézengúzok csoport Verebes Mariann - óvodapedagógus - Csibe csoport

Gyöngyszem óvoda - Minden jog fenntartva© 2017 Designed by 2i.hu